Prawo jazdy

Poniżej znajdziesz listę blisko 1 500 szkół jazdy z 86 miast w Polsce. Każdy z ośrodków szkolenia kierowców posiada swoją wizytówkę, dzięki której poznasz niezbędne dane kontaktowe, takie jak: adres siedziby szkoły, numery telefonów, czy kategorie prawa jazdy, do których dany OSK przygotowuje Kursantów. W przypadku tych szkół, które dbają o aktualność swoich danych, poznasz również terminy rozpoczęcia najbliższych kursów na prawo jazdy! Odszukaj szkoły jazdy w swoim mieście, wybierz najlepszą i zdaj egzamin na prawo jazdy!

Prawo jazdy w Polsce

Prawo jazdy, to dokument wydawany w Polsce od kilkudziesięciu lat przez odpowiednie organy państwowe. Potwierdza i uprawnia posiadających go do prowadzenia pojazdów mechanicznych, a w niektórych przypadkach innego rodzaju pojazdów drogowych, np. rowerów. Podchodząc, a wcześniej odpowiednio przygotowując się do egzaminu na prawo jazdy, należy dokonać wyboru kategorii prawa jazdy spośród następujących: AM, A1, A2, A, B1, B, B (96), B+E, C1, C, C+E, D1, D, D+E lub T, co do której chce się uzyskać uprawnienia kierowania określonym typem pojazdu.

Egazamin na prawo jazdy

Warunkami uzyskania prawa jazdy w Polsce są między innymi:

  • osiągnięcie wymaganego wieku dla danej kategorii,
  • uzyskanie orzerzenia lekarskiego, potwierdzającego brak przeciwwskazań zdrowotnych i psychologicznych do kierowania pojazdem,
  • odbycie wymaganego szkolenia,
  • zdanie z wynikiem pozytywnym państwowego egzaminu w wojewódźkim ośrodku ruchu drogowego.

Kategorią prawa jazdy, którą można uzyskać w wieku co już najmniej 14 lat, jest kat. AM. Kategoria ta obowiązuje od 19 stycznia 2013 roku i uprawnia do kierowania takimi pojazdami, jak: motorower (pojazd dwu- lub trójkołowy, z silnikiem spalinowy o poj. skokowej mniejszej niż 50 cm3 lub w silnik elektryczny o maksymalnej mocy 4 kW, z konstrukcyjnie ograniczoną do 45 km/h prędkością) i czterokołowiec lekki (nie przekraczający 350 kg masy własnej i posiada konstrukcyjne ograniczenie prędkości jazdy do 45 km/h).

Pierwsze prawo jazdy

Pierwsze prawo jazdyPodobno pierwszym dokumentem, który można uznać za prawo jazdy, był ten, który otrzymał w 1888 roku niejaki Karl Benza - niemiecki inżynier i prekursor motoryzacji. Wielki Książę Badenii, zobowiązany skargami mieszkańców Mannheim na hałas i swąd, jaki emitował pierwszy automobil skonstruowany przez Benza, wydał mu pisemne pozwolenie na poruszanie się swoim pojazdem po drogach publicznych. "Benz Patent - Motorwagen Nummer 1", bo taką nazwę nosił ten pojazd, został zaprezentowany 3 lipca 1888 roku na ulicy Ringstraße w Mannheim. Motorwagen został opatentowany niespełna kilka miesięcy wcześniej, 29 stycznia tego samego roku. Pojazd ten osiągał zawrotną, maksymalną prędkość 16km/h. Trudno sobie to wyborazić, tym bardziej, że dzisiejsi badacze uważają, że człowiek jest w stanie uzyskać w biegu prędkość w okolicach 50 km/h. Blisko tego wyniku był sprinter - Usain Bolt, który uzyskał prędkość 44 km/h.

Czy wiesz, że pierwsze przpisy ruchu drogowego w Polsce powstały blisko 192 lat temu, już w 1826 roku? Po tym jak Polska w 1918 roku odzyskała niepodległość, wydawane były pierwsze polskie prawa jazdy. Niespełna 3 lata później, w 1921 roku, powstał pierwszy polski kodeks drogowy.